V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Obnova klasicistního domu, Lomnice

Šimon Kříž

Architektura a urbanismus

Anotace

Zadáním je obnova klasicistního domu, změna na galerii, včetně přístavby zázemí galerie, a bydlení v patře a podkroví. Řešení bude respektovat památkovou ochranu objektu. V rámci bouracích prací a nově navržených konstrukcí bude historický dům očištěn od novodobých zásahů a bude staticky zajištěn. Přístavba doplní půdorys domu a původní urbanistickou strukturu. Galerie se zázemím je v 1.PP a 1.NP, obytná část ve 2. a 3.NP. Doplněn je zahradní pavilon s ateliérem pro rezidenční pobyty výtvarníků nebo badatelů. Na základě průzkumů byl obnoven původní klasicistní rozvrh fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.