Diplomové práce

OBNOVA CENTRA PRO OBNOVU RODINY - KOŠICE

Michal Hovančák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.