Diplomové práce

NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU NA HISTORICKÉM NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ

Marian Viktor

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.