Diplomové práce

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE

Adam Pokorný

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem diplomové práce je revitalizace zámeckého areálu Statenice. Částečně památkově chráněný areál zámku a hospodářského dvora zahrnující objekty barokní, klasicistní i prvorepublikové se v současné době nachází ve velmi špatném technickém stavu. Návrh si klade za cíl vybudování nového centra obce v zámeckém areálu a jeho bezprostředním okolí s důrazem na citlivý a poučený přístup k památkovým hodnotám objektů. Za zásadní je považováno zachování uzavřené, postupně rostlé kompozice komplexu a jeho základního funkčního členění, jež fungovalo až do konce 19. století. Projekt počítá s novostavbou dvou objektů v severovýchodním rohu zámeckého areálu, které zachovávají půdorys a hmotu původních objektů z dvacátého století, jež jsou v současné době v havarijním stavu. Náplní těchto novostaveb jsou obchody a služby, kavárna a ubytovací kapacity. Návrh navrací do objektu zámku pivovar, který zde dlouhodobě fungoval až do přelomu 19. a 20. století a doplňuje jej o restauraci. Do samotného zámku je dále umístěna knihovna, obecní úřad, stavební úřad a výstavní prostory. V areálu hospodářského dvora je navrhována další potřebná občanská vybavenost: administrativní prostory, víceúčelový sál a další obchody a služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.