Diplomové práce

REVITALIZACE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ

Markéta Ekrtová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Industriální areály jsou v současnosti ve světě aktuálním tématem. Vytváří nesmazatelnou stopu ve tvářích měst. Tato architektonická studie navazuje na závěry bakalářské práce, která zkoumala ekonomický potenciál areálu Dolu Petr Bezruč. Používá je ke stanovení nového využití areálu a jeho územního začlenění zpátky do okolní městské zástavby. Dále se detailněji soustřeďuje na tři objekty, dvě kompresorovny a jednu rozvodnu, kterým dává nové využití bez potlačení původních konstrukcí. Novou funkcí je knihovna, která sestává ze dvou objektů, původního ocelového skeletu, a nové budovy, která s prostorovým odstupem respektuje původní konstrukci. Další funkcí je sportoviště, které je umístěno v bývalé kompresorovně. V druhé kompresorovně se nachází divadlo. To nechává vyniknout interiéru budovy a otevírá se směrem k těžní věži.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.