Diplomové práce

ÚŠTĚK - NÁVRH REHABILITACE ÚZEMÍ V CENTRU PAMÁTKOVÉ REZERVACE

Tomáš Hejzlar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Přímo v centru památkové rezervace města Úštěk se nachází problematická lokalita zvaná Panský Dvůr v proluce na jižní straně náměstí. Stojí zde objekt kulturního domu, jenž svou architekturou porušuje celý obraz města. Tato diplomová práce se zabývá celkovou revitalizací území, v rámci které řeší návrh nového souboru dvou staveb ? kulturního domu a víceúčelové budovy s restaurací a obchodními prostory v přízemí a administrativními prostory v druhém podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.