Diplomové práce

DIXOVA BRUSÍRNA DŘEVA V HORNÍM MARŠOVĚ

Linda Bittner

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh nového využití areálů bývalé brusírny dřeva s papírnou v Temném Dole, s důrazem na obnovu historicky cenného objektu továrny. Součástí práce je návrh novostavby, revitalizace přilehlých pozemků a citlivé začlenění do historického areálu a místní krajiny. Druhou částí je prohloubení současného stavebně historického poznání o nálezy a jejich interpretace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.