Diplomové práce

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY V DOLNÍM MARŠOVĚ

Vojtěch Janda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh oživuje zaniklou továrnu v části města Svoboda nad Úpou, v Dolním Maršově. Návrh se věnuje komplexu jako celku a snaží se ho citlivě obnovit a využít v nových funkcích a dále otevřít plochy veřejnosti. Tím se i rozšiřuje vybavenost obce. V návrhu je umístěno muzeum veteránů, kongresové centrum, apartmány, pronajímatelné partery, galerie s kavárnou, dětské zábavní centrum, sportovní vyžití, pivovar s restaurací, rybárna a hotel.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.