Diplomové práce

PAMÁTKOVÁ OBNOVA DVORA ALINKOV

Vendula Kozumplíková

Architektura a urbanismus

Anotace

Návrh se zabývá obnovou dvora Alinkov, který se nachází v jihomoravském kraji poblíž Moravského Krumlova u obce Čermákovice. Jelikož je okolí možná i přímo Alinkov spojený s novokřtěnci, kteří byli zruční řemeslníci, navrhuji zde centrum řemesel. Jednotlivé dílny se nachází v nejlépe zachovalé stavbě celého areálu tzv. dlouhém domě, který pravděpodobně dřív fungoval jako pivovar. Naproti budově pivovaru se nacházejí hospodářské budovy, které jsou dnes značně zchátralé, proto místo nich navrhuji novostavbu s ubytováním a restaurací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.