Diplomové práce

KONVERZE VENKOVSKÉ USEDLOSTI VE VYSOKÉ

Helena Cuřínová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Velké areály venkovských usedlostí stejně jako panské hospodářské dvory jsou dnes ohroženým stavebním typem, který pomalu z České krajiny mizí a zaniká. Zemědělská a chovatelská činnost v nich vlivem přerušené kontinuity vlastnických vztahů a kolektivizaci přetrvala jen výjimečně a návrat k ní bývá složitý, pokud je vůbec možný nebo žádaný. V diplomním projektu prověřuji možnosti konverze venkovské usedlosti pro potřeby majitele, který chce stavbu obývat a zároveň jí využít k podnikání v jiném než zemědělském oboru. Rehabilituji architektonické a urbanistické kvality stávajících objektů a doplňuji areál o novostavby. Usedlost se tak nejen stává součástí sousedské komunity, ale zapojuje se také do života obce a širšího okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.