Diplomové práce

NÁVRH OBJEKTU NA ÚZEMÍ VYSOČANY BROWNFIELD, ZALOŽENÝ NA PRINCIPU UDRŽITELNÉHO NAVRHOVÁNÍ

Michaela Fišerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.