Závěrečné práce

MINIPIVOVAR

Nucová Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Prostředí ve kterém žijeme je protkáno nejrůznějšími druhy staveb, které odkazují na historii daného místa. Tršice jsou moravskou vesnicí známou pro svou dlouholetou tradici chmelařství a s ním spojené pivovarnictví. Místní pivovar byl ale zbourán ve 20. letech 20. století. Diplomová práce se zabývá návrhem minipivovaru s restaurací. Pro stavbu byl na základě analýzy vybrán prostor u nádvoří původní gotické tvrze, dnešního zámku. Toto umístění je v rámci urbanismu vesnice výjimečné, jelikož se nachází v samotném jádru vsi. Součástí projektu je i koncepce úpravy nádvoří a zámeckého parku s cílem vytvořit nové kulturně-společenské centrum pro místní obyvatele. Práce má dvě části: nejprve byly zpracovány analýzy lokality a poté následoval architektonický návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.