Závěrečné práce

SENIORSKÉ CENTRUM S TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Pokorná Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem práce bylo analyzovat současný stav v oblasti péče o seniory a reagovat na její nedostatky. Se stále se zrychlujícím stárnutím populace je potřeba najít nová řešení v poskytování služeb seniorům, a to z důvodu nedostatečné kapacity v domovech pro seniory a měnícího se modelu rodiny, kdy je čím dál tím méně obvyklé, že je rodina schopna se starat o své starší členy. Cílem bylo tedy navrhnout alternativu pro seniory, kteří by rádi prožívali své stáří v prostředí domova, ale nejsou schopni sami zvládat některé každodenní úkony a uvolnit tak kapacity ubytovacích seniorských zařízení pro ty, kteří se bez nepřetržité péče neobejdou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.