Závěrečné práce

KOLÍN, MEZI MĚSTEM A KRAJINOU

Seifrtová Miriam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Královské město Kolín ve Středočeském kraji je tvořeno různorodými strukturami zástavby a veřejných prostor. Přirozené vymezení městské krajiny pomocí přírodních a umělých prvků dává městu jasné hranice a předurčuje jeho další vývoj. Práce je strukturována do tří částí. V první řadě se jedná o analýzu sídla a jeho okolí. Dále je zde mezistupeň mezi celkovou koncepcí města a návrhem řešeného území. Jedná se o vizi zeleného okruhu, který je koncipován jako relaxační stezka kolem města Kolína pro pěší a cyklisty. A poslední je část samotného návrhu řešeného území. Cílem projektu je urbanistická studie nové výstavby v jižní oblasti města s důrazem na stanovení ideálního rozhraní jednak mezi novu a stávající výstavbou a také mezi novou výstavbou, obchvatem a krajinou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.