Diplomové práce

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY V ÚZEMÍ K PODJEZDU/BOTIČ/JIVENSKÁ, PRAHA-MICHLE

Zbyněk Mrkus

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.