V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Obytný soubor, Strakonice

Tereza Horáková

Architektura a urbanismus

Anotace

Smyslem úkolu je dostavba proluky na Velkém náměstí a zároveň ponechat propojení mezi náměstím a brownfieldem. Oživení dnes již nefungujícího náměstí ve Strakonicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.