Diplomové práce

Obytný soubor, Strakonice

Tereza Horáková

Architektura a urbanismus

Anotace

Smyslem úkolu je dostavba proluky na Velkém náměstí a zároveň ponechat propojení mezi náměstím a brownfieldem. Oživení dnes již nefungujícího náměstí ve Strakonicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.