Diplomové práce

ADAPTIVE SKYSCRAPPER

Loran Asaad

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Budoucí odhad vývoje počasí není pro nás příznivý. Globální oteplování ovlivní sta miliony lidí do roku 2100. Podmínky pro život budou velmi rozdílné než dnes. Tyto okolnosti představují pro nás tvůrčí výzvu. Tak, proč vypadají domy stále stejně? Dnešní domy používají technologie post-industriální revoluce. Jsou výrazem stereotypu, průmyslové výroby a manuální práce. Tyto limity adaptability a flexibility představují omezení pro budoucí využití. Proto projekt nabízí předpovídatelnou adaptabilitu a ještě větší flexibilitu. Projekt se také snaží zahrnout poznatky jak z oblasti metabolického pohybu, tak pro hledisko flexibility i v architektuře založené na růstu seskupení jednotek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.