Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

OTEVŘENÁ VĚZNICE

Anna Dománková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice v lokalitě Praha Karlín v ulici Pernerova. První část diplomové práce je věnována analýze současného stavu vězeňství v České republice, analýze vývoje vězeňské architektury a současných případových studií. Druhá část práce je samotný návrh projektu otevřené věznice Karlín. Návrh se snaží nabídnout alternativní přístup k výkonu trestu ve formě věznice jako objektu občanské vybavenosti s důležitými vazbami na své okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.