Diplomové práce

OTEVŘENÁ VĚZNICE

Anna Dománková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice v lokalitě Praha Karlín v ulici Pernerova. První část diplomové práce je věnována analýze současného stavu vězeňství v České republice, analýze vývoje vězeňské architektury a současných případových studií. Druhá část práce je samotný návrh projektu otevřené věznice Karlín. Návrh se snaží nabídnout alternativní přístup k výkonu trestu ve formě věznice jako objektu občanské vybavenosti s důležitými vazbami na své okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.