Diplomové práce

LÁZNĚ BĚLOVES, NÁCHOD

Kateřina Přibylová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je znovuobnovení lázeňství v Bělovsi, místní části města Náchod. Návrh respektuje historickou stopu místa a snaží se zachovat jeho charakter. Architektura nově navrhovaných budov je proto velmi minimalistická a dává prostor vyniknout stávající zástavbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.