Diplomové práce

PARKOVACÍ DŮM PRO SEVERNÍ HOLEŠOVICE

Ladislav Kaduk

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řešení severní částí holešovického poloostrova - Starých Holešovíc. Projekt řeší celkový urbanismus území, který je v současnosti v neutešeném satvu. Konkrétně je pak řešen parkovací dům, který je umístěný na križovatce tramvaje, metra, autobusu a vlakového nádraží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.