Diplomové práce

NOVOSTAVBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V DAČICÍCH

Bálint Molnár

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je navrhnout novostavbu pro městku spádovou knihovnu v Dačicích na zanedbaném, ale významném nároží v zabudnuté staré centru města, jako nové srdce veřejného života. Dům s cílem povzbudit veřejnost, generovat život na náměstí před zámkem, jako nová tepna ve starém sítě, jako nové centrum kultury - kout pro každého.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.