Práce ateliérů ZAN

Cukrárna

Alexandra Sorokina

Anotace

Dům v severní části bloku sestává z dvoupodlažní cukrárny a bytu rozděleného do dvou úrovní. Vstup do cukrárny, krytý markýzou, se nachází v ose severní fasády, která je celoplošně prosklena a nabízí zákazníkům pohled do interiéru a výhled na ulici. Nad prodejním pultem a zázemím je galerie s dalšími stolky a skleněným zábradlím. Byt má vstup na východní fasádě, k níž přiléhá dvouramenné schodiště. K jihu obrácený společenský prostor s kuchyní a jídelnou je umístěn na úrovni mezipodesty, navazuje na terén vnitrobloku a má velkorysou výšku jednoho a půl podlaží. Druhé patro zabírají ložnice s koupelnou, které doplňuje prostorná terasa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann