Práce ateliérů ZAN

Azylový dom

Jana Kohlmannová

Anotace

Cieľom našeho projektu bolo navrhnúť azylový dom pre matky s deťmi. Môj projekt pozostáva z dvoch objektov, jeden obytný a druhý administratívny. V obytnej časti sa nachádza spoločné prízemné podlažie s knižnicou, spoločenskou miestnosťou a kuchyňou. V poschodí sa nachádza päť bytových jednotiek. V administratívnej časti sú kancelárske a meetingové priestory, ako aj spoločenská miestnosť so samostatným vchodom, pre prípad návštev. Fasády sú betónové, popretkávané tehlovým vzorom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková