Práce ateliérů ZAN

Gallart Baba

Michal Drábik

Anotace

Nadační dům pro rezidenční tvůrčí pobyt malířů a sochařů.

Osvícený mecenáš se vztahem k modernímu umění se rozhodl postavit galerii s ateliéry a prostorem pro ubytování rezidenčních umělců, aby podpořil tvorbu mladých začínajících umělců, prezentoval ji veřejnosti a rozvíjel uměleckou kulturu u nás. Prostor slouží primárně pro umělce, kteří během svého rezidenčního pobytu mají k dispozici ateliéry i bydlení, aby se mohli soustředit na práci, zároveň je zde prostor pro setkávání, výstavy a prezentaci práce umělců laické i odborné veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler