Práce ateliérů ZAN

Dům pro umělce v zahradě Kinských

Vojtěch Suchan

Anotace

Zadáním základního ateliéru pro letní semestr 2020 bylo navrhnout rodinný dům pro umělce na pozemek po stávajícím domu č. p. 99 v Zahradě Kinských. Práce si klade za cíl navrhnout moderní rodinný dům odkazující na původní stavbu s maximálním využitím tvaru původního terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský