Práce ateliérů ZAN

Vliv solárních panelů na architektonické ztvárnění fasád

Veronika Mastná

Anotace

Na příkladech níže jsou představeny výběry budov, kde jde využívání solární energie ruku v ruce s estetikou a výrazem fasád. Výběr není zcela náhodný, je zde snaha o zachycení různých přístupů a měřítek, jak lze solární energii využívat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Eduard Schleger