Práce ateliérů ZAN

KRECL - Masarykovo náměstí v Jihlavě

Michaela Irová

Anotace

DŮM 01 LA ESCALERA Příběh, který začíná na schodech. Inspirován španělskou divadelní hrou, jejíž název, stejně jako hlavní téma celého díla, je právě schodiště. Schodiště, která se míjejí, ale nikdy zcela nepotkají. Příběh cest, ale i příběhy odehrávající se na cestě samotné. Hranice mezi životem společenským a soukromým tenká, (jako kdyby snad byla) ze skla.

DŮM 02 𝑘(𝑡) = [𝑟 ⋅ cos𝑡; −𝑟 ⋅ sin 𝑡; 𝑣0 ⋅ 𝑡] Život v otáčivém pohybu kolem osy. Kde prvky komunikace nejsou odstoupeny od místa dění, ale jsou jeho součástí. Cesta prchavých momentů, která vás zavede až nad střechy Jihlavského náměstí. Na místo, odkud můžete vidět vše a zůstat skryti.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová