Práce ateliérů ZAN

Dům pro Vladimíra Kokoliu v zahradách Kinských

Adam Zatloukal

Anotace

Vladimír Kokolia je pro mě jednou z nejzajímavějších osobností na naší výtvarné scéně. Ohledně projektu jsem s ním komunikoval přes e-mail, což byla jednak zábava a jednak to významně ovlivnilo můj výsledný návrh. Vize, kterou mi předestřel, zachycovala místo nezávislé na světě, přeživší jeho konec, místo s vlastním centrem, dělohou a podvědomím, připomínající až atomový kryt, či podzemní únikové chodby. To se smísilo s mým vlastním zaobíráním se tématy izolace od okolí, vnitřní emancipace a vyčlenění se ze sociálního kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský