Práce ateliérů ZAN

Nadačný dom umelcov

Boris Šaršan

Anotace

Nadačný dom pre umelcov je situovaný pod výnimočnou funkcionalistickou zástavbou rodinných domov v mestskej štvrti osada Baba v Dejviciach. Cieľom tohto projektu je poskytnúť zázemie pre troch umelcov, ktorí v ňom budú môcť tvoriť a vystavovať svoju tvorbu, svoje umenie. Stavba sa skladá z troch objektov zostupujúcich dole svahom, ktoré sú zasadené do svahu tak, aby nebránili výhľadu už spomínanej zástavbe. Netradičný tvar umožňuje nazrieť prírode takmer do centra dispozície.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler