Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Eliška Jindřichová

Anotace

Inspirací pro koncept byla báje o ithackém králi Odysseovi, který na deset let odpluje na svá dobrodružství. Kdo se však v době jeho nepřítomnosti stará o jeho manželku, když ne on sám? Pénelope je osamělá a neustále sužována necitelnými nápadníky. Architektonická stavba uprostřed otevřeného moře nabízí poklidné místo pro její neuhasínající naději. Jde však zároveň o úkryt před muži, lačnícími po jejím bohatství. Pro ně se klid a ticho promění v tajemství a nejistotu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský