Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Tereza Chybová

Anotace

Tento architektonický projekt má znázornit emoce Pénelope, která na deset let zůstala opuštěná na ostrově Ithaka. Je situován na útese. Má tak možnost vyhlížet svého milého, a zároveň jí okolní skály chrání před návštěvami nápadníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský