Práce ateliérů ZAN

BADATELNA KPA: NA HRANĚ

Josef Zbořil

Anotace

Projekt badatelny KPA jsem chtěl spojit ji s přírodou, aniž by byla její součástí, jako konstrukce nebo funkce, ale dotvářela ji jako celek, díky transparentní části a horizontu. Začátek lesa by tvořil osu, která by celý objekt symetricky rozdělovala. Důvodem tohoto umístění na rozmezí louky a lesa, bylo zadání, které mělo jediný požadavek a to, že objekt má mít tři patra (jedno z nich v podzemí), kde každé podlaží bude mít jiný účel tykající se prostoru. V podzemní části to byl klidový, dále společenský a nakonec filosofický. Tvary objektu nejsou náhodné, jelikož jsou v krásném kontrastu k vertikálním stromům. S tím, že jednotlivá podlaží budou mít jinou orientaci a docílím tak pohledu na všechny světové strany a do nebe.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD