Práce ateliérů ZAN

Badatelna KPA: Buňečné struktury

Anna Volfová

Anotace

Při tvorbě konceptu jsem dlouho přemýšlela. Chtěla jsem ho zasadit do okolí a hledala něco, co souvisí se Zemí a životem na ní. Zaujala mě kniha Biomimicry od Janie Benyus. Autorka ukazuje, že vše, co člověk vytvořil, má svůj základ v přírodě – letadla připomínající svým tvarem letící ptáky, ponorky, které se vzdáleně podobají rybám, turbíny vypadající jako schránky měkkýšů, obydlí, která začala jeskyněmi… Všechny tvary, které známe, mají svůj původ v divočině. Začala jsem uvažovat. Z čeho se příroda skládá? Jak fungují organismy? Díky čemu chodíme, mluvíme a dokonce dýcháme? Co nám umožňuje žít? Základní stavební jednotkou všech organismů je buňka. To ona tvoří nás, přírodu i celý svět. Rozhodla jsem se tedy svůj koncept inspirovat buněčnou strukturou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD