Práce ateliérů ZAN

Na druhý Pohled

Lukáš Popelka

Anotace

Jak spojit bývalou Vrapickou odkalovací nádrž a emoce Podhůrské krajiny v jeden projekt? To byl nejtěžší úkol při tvorbě tohoto návrhu. Betonová nádrž je situovaná východně od Kladna na pomezí lesa a industriální zóny se skládkou. Samotná nádrž je šedivou jizvou na obličeji okolního lesa, pomalu zarůstající invazní vegetací. Stále je ale navštěvovaným místem pochůzkářů a pejskařů. Podhůra je naopak malebná, celistvá, lidmi oblíbená, často využívaná krajina bez industriálních prvků, pomalu přecházející do Orlických hor. Tyto kvality jsem se alespoň v emoční rovině pokusil přenést do samého dna betonového obra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková