Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Michal Lada

Anotace

Hlavní inspirací pro tuto práci byla starořecká báje Odyssea, která vypráví o desetiletém putování krále Odyssea z trojské války. Jeho manželka Pénelope však čeká doma sama a musí se mít na pozoru před nevítanými nápadníky. Úkrytem jí je dům, nacházející se na pobřeží ve strmém útesu a poskytující klid a bezpečí. Dům odráží pocity a emoce královny Pénelope, kde je hlavním tématem věrnost a naděje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský