Práce ateliérů ZAN

Meditační prostor

Anežka Hubníková

Anotace

Objekt je situován na severním okraji pražské osady Baba jen kousek od samotné zástavby na planině u lesa s majestátním výhledem na město. Snahou tak bylo vytvořit klidné zázemí pro psychickou regeneraci nacházející se jen kousek od rušné Prahy. Celý pavilon s je rozdělen na tři hlavní meditační prostory s různými světelnými přednostmi. Přízemí nabízí atmosféru v nepřímém zenitálním osvětlení a prostor hlavního vstupu, odkud začíná plynulá procházka celou krychlí, přes část osvětlenou střešními shedy až po terasu s výhledem. Hlavním prvkem je zde hra s třetinami, což se nejvíce projevuje ve zpracování střechy, a tribuny, současně patřící k hlavní vertikální komunikaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler