Práce ateliérů ZAN

LABYRINT SBLÍŽENÍ

Anna Čadová

Anotace

Příběh emocí odehrávající se v duši. V duši ženy, muže, dítěte, každého z nás. Sblížení lidského myšlení s jejich vlastním bytím, životem a emocemi. Poznání nejen lidí, které máme kolem sebe, ale v první řadě sblížení se sám se sebou. S naším srdcem. Duší. A tělem. Průchod labyrintem vedoucí přímo do našeho nitra. Cesta ze sebepoznáním a pochopením života.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová