Práce ateliérů ZAN

Chebské oko

Radek Čermák

Anotace

CHEBSKÉ OKO. Celý projekt se skládá ze dvou objektů. Hlavní část, samotný labyrint, má čtvercový půdorys o rozměrech 30x30m a má 2 nadzemní podlaží. Je propojena pomocí nadzemního můstku s vedlejší částí, ve které se nachází kryté schodiště umožňující propojení labyrintu s úrovní kolem kostela. Celá cesta labyrintem je prosvětlena pomocí stropních světlíků a tří různých otevřených atrií. Ve středu objektu se nachází velké atrium.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová