Práce ateliérů ZAN

Meditační prostor

Štěpán Hronek

Anotace

Krychle je krásné těleso, ale kvádr s dobrými proporcemi bude vždy krásnější. Rozhodl jsem se tedy zkomponovat stavbu ze tří kvádrů, které jsou obaleny vnějším pláštěm. Ten je tvořen mříží z navzájem kolmých dřevěných latí. Stavba má dvě vertikální hmoty – věže, které jsou určeny spíše k meditaci individuální. Nižší z nich je temná – světlo je zde přiváděno jediným otvorem umístěným poblíž stropu. Na vrcholu vyšší věže je prostor světlý – „sluneční lázně“. Věž se slunečními lázněmi zároveň slouží jako komunikační jádro – centrální schodiště je napojeno na prostor nejníže umístěný, který je určený pro skupinovou meditaci. Mezi hmotami kvádrů a vnějším pláštěm pak vzniká čtvrtý prostor, který je členěn do několika úrovní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler