Práce ateliérů ZAN

Krystal

Serhii Pustovyi

Anotace

Krystal je budova včelínu s apiterapií v zahradě penzionu. Dnes jsme svědky velké ekologické katastrofy. Jen za posledních deset let zahynulo asi 25% včel z celkové populace. Mimo to vědci upředvídají, že v roce 2035 mohou včely vymizet jako druh úplně. Za těchto okolností se dostává role včelaře do postavení člověka, který této katastrofě může zabránit nebo ji alespoň oddálit. Včelín ve formě černého turmalínu bude sloužit včelaři jako jeho talisman, který ho bude podporovat v jeho nelehké práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová