Práce ateliérů ZAN

Lázně na rozhraní

Tadeáš Malenda

Anotace

Pod slovem "lázně" si představím místo odpočinku a celkové duševní relaxace. Hlavní motivací návrhu mi bylo „Platónovo podobenství o jeskyni“, a to právě myšlenka o vstupu do jiného světa. "Duše před vstupem do pomíjivého těla nazírala na ideje (pravý transcendentální svět). Duchovně nazřené vědomí, bylo při vstupu do těl zasunuto smyslovostí. Očištěním od ponoření do smyslů (vystoupením z jeskyně) je možno znovu si vzpomenout." Návštěvník lázní se po plynulém vstupu do objektu dostává do postupně zvětšujícího se celku, ve kterém nalézá sám sebe. Po relaxaci těla ve vodních plochách a saunách nalézá uklidnění v atriu plném zeleně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová