Práce ateliérů ZAN

Galerie Nautilus

Maksim Liaontsyeu

Anotace

Pro mě je každá hodina dne i noci neskutečně dokonalý zázrak. /Walt Whitman/ Světlo a tmu považujeme za samozřejmost. Vnější svět nám přináší stále něco nového, zajímavého, stále se něco děje, a tak si většinou vůbec neuvědomujeme, jak velkou roli hraje v našem životě světlo. Prototypem mé galerie je ulita nautila – mořského hlavnožce /Nautilus belauentis/, který žije v temných hlubinách oceánu. Oko nautila se skládá především z vody a nemůže rozpoznat nic kromě světla. V životě nautila je světlo to je jediné, čeho si může všimnout, a proto je pro něho tak důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová