Práce ateliérů ZAN

Jógový sál

Hynek Pluskal

Anotace

Dům na jižní straně bloku tvoří dvě části. Přízemí a první patro je věnovano józe, druhé patro studentskému bytu. Jižní vstup do haly s recepcí je součástí prosklené stěny. Schodiště stoupá do mezipatra, ve kterém se nachází sál pro cvičení orientovaný na sever, s velkorysým prosklením do vnitrobloku. V prvním patře je zázemí tvořené šatnami se sprchami a záchody. Vstup do studentského bytu tvoří jižní zapuštěné závětří. Dvouramenné schodiště je osvětleno ze severní fasády. Byt má halovou dispozici, na jih je orientovaná dvojce pokojů, na jih a západ hlavní obytný prostor rozšířený o terasu. Okno samostatné kuchyně směřuje k severu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann