Práce ateliérů ZAN

Rodinný dům s klubovnou - Bydlení v divočině

Eliška Kohoutová

Anotace

Dům se nachází v prostoru bývalého hlavového nádraží Žižkov v nové zástavbě rodinných domů s přidruženými funkcemi. Domy jsou rozmístěny „divoce“ podél promenády. Celková rozloha domu je 155m² a je situován severně od promenády. Objekt se skládá ze dvou hmot, které jsou do sebe zasazeny. Každá hmota má samostatnou funkci. Ve větší hmotě je rodinné bydlení pro 3 osoby s rozlohou 85m². V menší hmotě se nachází skautská klubovna o rozloze 40m². Klubovna je dvoupodlažní s terasou, přičemž druhé patro je jen částečné. Fasády a interiér navazuje na okolní přírodu využitím dřeva.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler