Práce ateliérů ZAN

Dům pro sochaře

Štěpán Hronek

Anotace

Dům se skládá ze tří základních hmot – ateliéru, galerie a obytné části. Tyto spíše horizontální objemy jsou propojeny vertikálním prvkem – čtyřmi masivními zdmi, které mezi sebou skrývají vertikální komunikace a vstupy do domu. Mou snahou bylo co nejvíce akusticky oddělit ateliér od obytných prostor – mezi obě části je vložena galerie. Zatímco ateliér je osvětlen zásadně jen ze severu, galerie přirozené světlo získává skrze připojenou zimní zahradu, ze které mohou návštěvníci galerie vstoupit na terasu s působivým výhledem na Prahu. Terasami disponují i obě podlaží obytné části. Vstup do obytné části domu je ve středním podlaží, ve kterém se mimo jiné nacházejí ložnice dětí. Po dvouramenném schodišti se sestupuje do hlavního obytného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler