Práce ateliérů ZAN

Dům pro sochaře

Gregor Kalmár

Anotace

Pozemek se nachází v pokojné pražské lokalite Baba na jižním svahu nad Vltavou, s krásnými výhledy na Hradčany. Dom je určen pro rodinu sochaře. Je navrhnut a situován na pozemku tak, aby respektoval přirozené svažování terénu. Z pohledu od ulice je dům koncipován tak, aby i navzdory své velikosti nepůsobil mohutně. Podstatní část hmoty domu má horizonálni linii a je častečne zapušteno do svahu. Na ní jsou příčně uloženy dvě vykonzolovány hmoty. První hmota na východní straně je určena pro práci sochaře, kde je umísten ateliér, pracovna, galerie a zázemí. Druhá západní hmota obsahuje privátní prostory pro rodinu – denní část domu. Mezi těmito hmotami vzniká prostor, který obě funkce propojuje, je ‘duší‘ tohto domu a poskytuje pohled na panorámu města, viditelnou dokonce i z ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler