Práce ateliérů ZAN

Antirozhledna

Terézia Taryová

Anotace

Obec Vrbice svojimi malebnými vínnymi sklepmi láka každý rok mnohých návštevníkov. Pohľad na túto obec je nezameniteľný, po výstupe na jej najvyšší bod sa však človeku naskytá aj panoramaritcký výhľad do okolitej krajiny a vinohradov. Objekt navrhujem v najvyššom bode obce, napriek tomu svojim umiestnením nenarušuje typickú panorámu Vrbice - vzniká tak akási antirozhľadňa. Projekt rieši absenciu verejných toaliet, ako aj občerstvenia v podobe malého bistra. To všetko je umocnené 360 stupňovým výhľadom do okolitej krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD