9. ročník (2020–2021)

Devátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže představuje 44 nominovaných studentských projektů vytvořených v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS).

O vítězi rozhodne odborná porota ve složení tří externích nezávislých architektů - Petra Bouřila, Petera Lacka a Matyáše Sedláka a dvou závislých členů - vylosovaných zástupců vedoucích ateliérů a ZANů, jejichž studenti se přehlídky nezúčastňují.

Vyhlášení výsledků a předání cen (v celkové výši 10.000,- Kč) proběhne 25. února 2021 v 17.30 prostřednictvím živého vysílání na MS Teams. Po skončení výstavy bude vydán její sborník.

Zadání soutěže

A

Termíny soutěžní přehlídky

  • 18. 12. 2020 – vyhlášení soutěžní přehlídky
  • 3. 2. 2021 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, cd) sekretářce soutěže Janě Kubcové. Odevzdání projektů je možné v místnosti č. 432 v době od 9 do 14 hodin.
  • 17. 2. – 10. 3. 2021 – výstava soutěžních projektů na webových stránkách FA ČVUT v sekci Galerie
  • 19. 2. 2021 - zasedání poroty
  • 25. 2. 2021 - vyhlášení výsledků proběhne od 17.30 online přes MS Teams

Účastníci

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2020/2021 nebo letním semestru akademického roku 2019/2020 do ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže nominovat maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Změna soutěžních podmínek schválená 14. 1. 2021 vedením FA

Model je nepovinnou částí odevzdání zadání, do soutěžní přehlídky mohou být nominovány projekty studentů, kteří v ZS 2020/2021 k projektu ATBS model neodevzdali.

Informace k odevzdání projektů

Do soutěžní přehlídky student odevzdá: tištěný poster, data (CD), model (nepovinný)

Prezenční odevzdání - ve středu 3. 2.  9-14 h v m. č. 432

Distanční odevzdání - nejpozději ve středu 3. 2. - nasdílení dat (obsah CD) a odeslání posteru na tisk do Powerprintu Dejvice

Nominovaní studenti, jejichž jména byla zaslána sekretářce soutěže, byli informováni o odevzdání  podrobně e-mailem v pátek 29. 1. 2021. Veškeré dotazy zodpoví Jana Kubcová, jana.kubcova@fa.cvut.cz, Tel.: 775 05 79 05.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.