Děkan Fakulty architektury ČVUT Dalibor Hlaváček vyhlašuje 2. ročník soutěže o Cenu děkana za akademický rok 2021/22.

Nominace byly prodlouženy do 10. července 2022 23.59 hodin

Harmonogram

  • 30. května 2022 – vyhlášení soutěže
  • 10. července 2022 – odevzdání nominovaných projektů
  • září 2022 – zasedání poroty
  • říjen 2022 – vernisáž výstavy finalistů a slavnostní vyhlášení výsledků

Porota

Porota pro hodnocení ateliérových a diplomových projektů

interní

Dalibor Hlaváček

externí

Jiří Opočenský

Jan Němeček

Tomáš Novotný

Michaela Tomišková

Lucie Vogelová

Markéta Zdebská


Porota pro hodnocení teoretických semestrálních a vědecko-výzkumných prací

interní

Dalibor Hlaváček

Martin Pospíšil

Petr Vorlík

externí

Josef Chybík

Petr Kratochvíl

Henrieta Moravčíková

Mária Topoľčanská

Odměny

Všichni vítězové obdrží finanční odměnu:

Ateliérový projekt: vítěz kategorie 20 000 Kč, mimořádný počin 10 000 Kč

Teoretická semestrální práce: vítěz 20 000 Kč

Diplomová práce: vítěz 30 000 Kč

Věda a výzkum: vítěz 40 000 Kč

Informace k odevzdání nominovaných projektů

K nominaci projektů je třeba nejpozději 10. 7. 2022:

  • a) vyplnit elektronicky přihlašovací formulář, link: https://forms.office.com/r/YA3J5cc72g
  • b) elektronické odevzdání portfolia projektu / práce / publikace ve formátu pdf (maximální velikost souboru 300 MB). V případě dalších příloh je třeba odevzdat vše v jednom souboru ZIP, který bude obsahovat všechny přílohy, nahráním na tyto linky:

Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt prvního ročníku

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/YpGx8nfjyCItjKI

Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt v kategorii Architektura, Urbanismus, Krajinářská architektura, Design

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/5Aeepi9xkuFqfZb

Cena děkana FA ČVUT za diplomovou práci

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/VPjg8Wvl6xdxKTy

Cena děkana FA ČVUT za teoretickou semestrální práci

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/lphIfuOZ3HIncYP

Cena děkana FA ČVUT za vědu a výzkum

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/033ed4np7aclUra

Vždy na konkrétní link, soubor ve tvaru: příjmení_jméno_CD22. V kategorii Ceny děkana za teoretickou semestrální práci je třeba připojit textové zdůvodnění nominace od vedoucího práce. V kategorii Cena děkana za vědu a výzkum je třeba připojit: plné znění práce / publikace, anotaci práce a textové zdůvodnění nominace.

Nominované projekty se odevzdávají pouze elektronicky. V případě technických problémů kontaktujte sekretářku soutěže: Andreu Vondrákovou

Finalisté budou vyzváni k odevzdání podkladů v plné tiskové kvalitě z důvodu grafického zpracování elektronického sborníku a výstavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.