Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Dalibor Hlaváček vyhlašuje Cenu děkana za akademický rok 2023/2024.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

  • 31. května 2024 – vyhlášení soutěže
  • 7. července 2024 – odevzdání nominovaných projektů
  • červenec 2024 – zasedání poroty
  • 21. listopadu 2024 – vernisáž výstavy finalistů a slavnostní vyhlášení výsledků

POROTA

Bude doplněna během června 2024.

INFORMACE K ODEVZDÁNÍ NOMINOVANÝCH PROJEKTŮ A PRACÍ

K nominaci projektů a prací je třeba nejpozději 7. 7. 2024 vyplnit elektronicky přihlašovací formulář a do něho nahrát soubor ve tvaru: příjmení_jméno_CD24.

V kategorii Cena děkana za teoretickou semestrální práci je třeba vyplnit plné znění práce, textové zdůvodnění nominace od vedoucího práce a název předmětu.  

V kategorii Cena děkana za vědu a výzkum je třeba připojit: plné znění práce / publikace, anotaci práce, textové zdůvodnění nominace zaměření doktorského studia.

Podmínkou nominace, s výjimkou teoretických a disertačních prací, je link na web FA, kde bude práce nahrána.

Nominované projekty a práce se odevzdávají pouze elektronicky. V případě technických problémů kontaktujte sekretářku soutěže.

Finalisté/finalistky budou vyzváni k odevzdání podkladů v plné tiskové kvalitě z důvodu grafického zpracování tištěného a elektronického sborníku a výstavy.

SEKRETÁŘKA SOUTĚŽE

Andrea Vondráková

andrea.vondrakova@cvut.cz
+420 224 356 421
+420 605 763 506

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.