3. ročník 2022/2023

V kategorii ateliérové práce prvního ročníku vyhrála Alžběta Pisoňová z ateliéru Bébarová s návrhem šachového setu pro nevidomé. Porota ocenila silné téma, provedení i estetickou atraktivitu návrhu.

V kategorii Architektura se na prvním místě umístila Nelávka od Petry Bilikové, Terezy Smažinkové a Matěje Střechy. Návrh vznikl v ateliéru Mádr v rámci spolupráce Ústavu navrhování II se Správou KRNAP. Dle poroty lávka umně využívá surové materiály a objevuje v nich skrytou krásu. 

Nikol Stojanová a Radek Vladař z ateliéru Plicka–Škrna se stali vítězi v kategorii Urbanismus za práci, která analyzuje možnosti integrace řeky Nisy zpět do struktury Jablonce nad Nisou. Porotci a porotkyně vyzdvihli komplexní zpracování různých úrovní zásahů.

Nejlepší ateliérový krajinářský projekt vypracovala Kristýna Tesková z ateliéru Sitta. Projekt se zabývá nábřežím v Reggio di Calabria na jihu Itálie a dle poroty je vizionářskou studií, která přináší podněty k zamyšlení a diskuzi o využití krajiny.

Rakev pro domácí mazlíčky z mycelia MYKOFIN od Vojtěcha Vydržela je nejlepší prací v kategorii design, projekt vznikl v ateliéru Fišer. „Srozumitelně popsaný postup od analýzy přes různé fáze navrhování po výsledný produkt. Vše do sebe zapadá,“ dodává porota.

Nejlepší diplomovou prací loňského roku na FA ČVUT je Koncepce krajinářského řešení revitalizace úseku horního povodí Lužické Nisy od Ruby Pavoučkové z ateliéru Salzmann. Zvítězila díky profesionálně zvládnuté analytické i návrhové části, výjimečnému rozsahu a kvalitnímu zpracování.

Cenu děkana za mimořádný počin v kategorii udržitelnost a experimentální projekt získal tým 39 autorů a autorek, který v Ateliéru Maas zpracoval návrh Biotopie – města budoucnosti, kde lidé mohou žít v symbióze s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.